Aplikasi STIFIn V10.2

Aplikasi ini digunakan untuk Promotor baru ataupun Promotor lama yang Instal Ulang aplikasi/pindah laptop.

Driver UareU (scanner)

UareU adalah driver untuk scanner Fingerprint. Driver ini digunakan apabila lampu scanner tidak menyala.

Driver GR Finger

GR Finger adalah driver yang digunakan apabila scanner menyala, tapi tidak berfungsi.

Reset Password Promotor

Aplikasi ini digunakan untuk me-reset Password Promotor, menjadi “admin” dan hanya dapat dipakai sekali saja.