Berdasarkan riset di Malaysia
yang melibatkan Prof. Dr. Mohammed Zin Nordin (Pakar Psikometrik), Dr. Mohd. Suhaimi Mohamad (Pakar Personaliti),
dan Dr. Wan Shahrazad Wan Sulaiman (Pakar Personaliti) :
 

Prof. Dr. Mohammed Zin Nordin

Pakar Psikometrik
The National University of Malaysia

Dr. Mohd. Suhaimi Mohamad

Pakar Personaliti
The National University of Malaysia

Dr. Wan Shahrazad Wan Sulaiman

Pakar Personaliti
The National University of Malaysia
 
Kesimpulan dari riset tersebut adalah :
1. Kesembilan Personaliti STIFIn jika diuji dalam bentuk inventori menunjukan reliabilitas yang BAIK dan TINGGI dengan koefiesien alfa 0.849
2. Didapati korelasi yang signifikan antara Hasil Tes STIFIn dengan alat tes lain (Simulasi Permainan Tundra) menggunakan uji statistik khi kuadrat.

Penilaian dari :

Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Halim Othman :

1. OBJEKTIF
a. Menilai kebolehpercayaan kaedah inventori personaliti STIFIn.
b. Membina inventori personaliti yang berbentuk ujian kertas dan pensil untuk mengesahkan secara konvergen kedua-dua ujian personaliti imbasan jari dan inventori bertulis sahih mengukur personaliti.
c. Menguji kesahan kriteria kedua-dua ujian dan inventori personaliti STIFIn dengan menggunakan ukuran kreativiti TUNDRA.

2. KEASLIAN DAN NILAI AKADEMIK
Sebahagian besar karya boleh dikatakan asli, dan bernilai akademik sederhana.

3. KANDUNGAN
a. Maklumat yang asli dan kemas
b. Fakta disusun dan diperiksa dengan teliti
c. Pandangan penulis dibezakan dengan jelas daripada fakta


Prof. Dr. Kumaidi, MA - Ahli Psikometrik

Universitas Muhammadiyah Surakarta


Saya telah membaca laporan riset yang dipimpin Prof. Dr. Mohammed Zin Nordin dan timnya tentang Tes STIFIn. Mereka telah melakukan riset yang baik.